Kontakta oss

Har du frågor eller något annat du skulle vilja ta upp med oss, kontakta gärna oss på: elcalottorp@gmail.com. Så återkommer vi med svar till dig så fort som möjligt!

Styrelsen: 

Olle Svensson, ekonomiansvarig.
olle.zvensson@gmail.com

Fredrik Måledal
fredrik@incon.se

Linda Ståhlgren
linda@elca.se