Program 2021

På grund av rådande omständigheter så är det mycket som är oklart inför sommaren kampanj. Exempelvis så vet vi inte hur många vi kommer att få samla på våra samlingar. Men oavsett planerar vi en kampanj och våra samlingar kommer att webbsändas. Sarah & David Åström kommer även denna sommar att vara våra koordinatorer, vilket vi är jätteglada för!

Nedan kan du läsa några av de namn som är klara för sommaren såhär långt:

V.28 – Stig Jirenius, Dan Ådahl, Sarah & David Åström, Lotta Bornö, Göran Isaksson, Torbjörn Petersson, Karin och Niclas Eriksson och Staffan Petersson

V.29 – Ungdomsteam, Mikael Järlestrand, Krister Andersson, Emilia Lindberg, Stephan & Carina Berg, Sarah & David Åström

V.30 – Alf B Svensson, Peppe & Nina, Mikael Järlestrand, Andreas Ardenfors, Sarah & David Åström