Sommaren 2020

Vi ställer inte in – vi ställer om!

Det är som alla förstår helt omöjligt att planera i detalj. Men – ELCA kommer att finnas och märkas på och runt campingområdet på olika sätt även i år.

Det kommer inte att bli någon tältkampanj i sommar, det är som alla förstår helt omöjligt med de regler som gäller och den situation som råder. Vi har mycket stor respekt för Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter och deras beslut och vi kommer givetvis att följa alla rekommendationer och restriktioner som ges.

Om det blir möjligt att på ett säkert genomföra olika aktiviteter, kommer vi att göra det. Det innebär bland annat att våra ansvariga ”koordinatorer” Håkan Axell, David och Sarah Åström och ett ungdomsteam kommer att finnas med i sommar. Vår vision är att kunna anordna några morgonsamlingar, barnmöten och ungdomshäng, antingen utomhus eller på ett säkert sätt under tak. På vårt fina elca-område siktar vi på att kunna arrangera grillkvällar, allsång, tipspromenader, sportaktiviteter osv. Vi räknar med att program, aktiviteter startar lördagen den 11 juli och slutar lördag den 25 juli men omfattning/dag etc vet vi i stort sett inte förrän ”dag till dag”, men vi kommer givetvis håller er uppdaterade om detta.

Det kommer att vara absolut högsta prioritet med allas hälsa och säkerhet, oavsett aktivitet.

Då det pga rådande situation kan bli svårt att genomföra vår traditionella Sportvecka så ser vi över alternativa lösningar för lite mindre sportaktiviteter under v.30. Vi får återkomma med mer information om detta.

Denna situation gör det som alla förstår väldigt ovisst för ELCA och dess framtid men det känns extra angeläget att verket kan fortsätta och att sommaren 2021 kan bli en fantastisk comeback/återkomst för ELCA. Vi kommer nu i det läget att de intäkter via kollekter och insamlingar som kommer in en ”vanlig sommar” inte kommer in 2020. Vi får lägre kostnader också i sommar, men de stora kostnaderna är de fasta som vi inte kommer undan, exempelvis markhyran. Som ni alla förstår så är vi nu helt beroende av att alla trogna givare ställer upp och gör det med ett generöst hjärta så att vi nästa år kan komma tillbaka igen med ett maxat program i Tältsalongen.

(Med reservation för ändringar)

Era vänner i ELCA-styrelsen

Var med och bidra till att göra ännu en sommar möjlig:

Swish: 1235628029
Bankgiro: 456-7319

För att se ytterligare sätt att ge en gåva, klicka här